This project is read-only.
Project Description
GGSharp is a Gadu-Gadu protocol library written in C#.

GGSharp to biblioteka do obsługi protokołu Gadu-Gadu napisana w C#.

Możliwości biblioteki:
*Obsługa protokołu w wersji 7.7
*Wysyłanie/odbieranie wiadomości tekstowych (w tym z formatowaniem)
*Wysyłanie/odbieranie informacji o zmianie statusu
*Logowanie przy pomocy bezpiecznego hasha SHA1
*Zarządzanie listą kontaktów
*Zapytania Katalogu Publicznego (w tym aktualizacja profilu)
*Połączenia poprzez hub Gadu-Gadu
*Rejestrowanie/Usuwanie nowego konta
*Zmiana/Przypomnienie hasła
*Obsluga Gadu Radio/Open.FM

Zobacz przykłady/See examples: Samples

W planach jest dodanie obsługi połączeń bezpośrednich/audio.

Last edited Feb 1, 2009 at 7:37 PM by dra9ula, version 8